Level 5 Level 7
Level 6

Lesson 6: Các thành ngữ có chứa các con vật


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take the mickey out of sb
chế nhạo, châm chọc ai
get butterflies in one's stomatch
cảm thấy bồn chồn
have a bee in one's bonnet
cảm thấy bồn chồn
teacher's pets
học sinh cưng
huddle into a pen
lại gần nhau, túm tụm lại
a big fish in a small pond
thằng chột làm vua sứ mù: người được coi là quan trọng chủ yếu bởi vì môi trường xung quanh quá nhỏ
don't count your chickens before they hatch
đừng vội làm gì khi chưa chắc chắn
catch the worms
nắm bắt cơ hội
be in the doghouse
Bị ai đó bực mình, gặp trục trặc với ai đó do làm điều gì đó sai lầm, ngớ ngẩn
don't look a gift horse in the mouth
đừng đòi hổi về giá trị khi nhận một món quà
cock-and-bull
bịa đặt, vẽ vời ra
change horse in midstream
thay ngựa giữa dòng ( thay đổi giữa chừng