Level 20 Level 22
Level 21

Topic 21 : Life in the future l


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accommodation
chỗ ở
Biotechnology
công nghệ sinh học
Capitalism
chủ nghĩa tư bản
Capitalist
nhà tư bản
Capital
thủ đô
combat
chiến đấu
commodity
hàng hóa
commuter
n.người đi vé tháng (xe bus, lửa)
compatibility
sự tương thích
congeniality
sự ăn ý
constrained
bối rối
contemporaneously
cùng thời
crunch
nghiền
durability
độ bền
dweller
cư dân
embryo
phôi thai
endurance
sự chịu đựng
exponentially
theo hàm mũ
fantasy
ý nghĩ kì quặc
fantastic
kỳ quái
Genetics
di truyền học
Genus
giống loài
immorality
sự vô đạo đức
infernally
một cách ghê gớm
innovation
sự đổi mới
instigate
xúi giục
intuition
trực giác
manipulate
lôi kéo, vận động
measure
biện pháp
Measurement
sự đo lường
Mechanization
cơ giới hóa
mechanism
thuyết cơ giới
machinery
cơ cấu, máy móc
machine
máy móc
melodramatic
cường điệu
miniature
thu nhỏ
optimistic
lạc quan
optimist
người lạc quan
optimism
sự lạc quan
pestimistic
bi quan
pessimist
người bi quan
pessimism
sự bi quan
Photovoltaic
quang điện
planetary
(thuộc) hành tinh
prediction
sự tiên đoán
predict
dự đoán
predictable
có thể đoán trước
prospective
thuộc tương lai, sẽ tới về sau
real
thật
realize
nhận ra
realization
sự nhận ra
reality
thực tế
senselessly
điên rồ, vô nghĩa
sentimentally
đa sầu đa cảm
shelter
nơi trú ẩn
slum
khu ổ chuột
starship
tàu vũ trụ
terrorist
Quân khủng bố
Terrorism
chủ nghĩa khủng bố
terrorize
khủng bố
terror
sự kinh hoàng
theoretical
thuộc lý thuyết
underpin
làm cơ sở
weapon
trang bị
a breath of fresh air
hít thở không khí trong lành
economic depression
suy thoái kinh tế
to gamble on sth
mạo hiểm may rủi, cờ bạc
look on the bright side
lạc quan
make predictions for/about sth
đưa ra dự đoán về cj
tell the difference between
phân biệt
weed st/sb out
loại bỏ