Level 46 Level 48
Level 47

Các môn học


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
art
Nghệ thuật
classics
văn hóa cổ điển (thời Hy Lạp và La Mã)
drama
kịch
fine art
mỹ thuật
history
lịch sử
history of art
lịch sử nghệ thuật
literature (French literature, English literature, v.v...)
văn học (văn học Pháp, văn học Anh, v.v.)
modern languages
ngôn ngữ hiện đại
music
âm nhạc
philosophy
triết học
theology
thần học
astronomy
thiên văn học
biology
sinh học
chemistry
hóa học
computer science
tin học
dentistry
nha khoa học
engineering
kỹ thuật
geology
địa chất học
medicine
y học
physics
vật lý
science
khoa học
veterinary medicine
thú y học
archaeology
khảo cổ học
economics
kinh tế học
media studies
nghiên cứu truyền thông
politics
chính trị học
psychology
tâm lý học
social studies
nghiên cứu xã hội
sociology
xã hội học
accountancy
kế toán
architecture
kiến trúc học
business studies
kinh doanh học
geography
địa lý
design and technology
thiết kế và công nghệ
law
luật
maths (viết tắt của mathematics)
môn toán
nursing
môn điều dưỡng
PE (viết tắt của physical education)
thể dục
religious studies
tôn giáo học
sex education
giáo dục giới tính