Level 55 Level 57
Level 56

Chim


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blackbird
chim sáo
bluetit
chim sẻ ngô
buzzard
chim ó/chim diều
crow
con quạ
cuckoo
chim cúc cu
dove
chim bồ câu
duck
vịt
eagle
chim đại bàng
finch
chim sẻ
flamingo
chim hồng hạc
hawk
chim diều hâu
heron
con diệc
kingfisher
chim bói cá
magpie
chim ác là
nightingale
chim sơn ca
owl
con cú
pheasant
gà lôi
pigeon
chim bồ câu
raven
con quạ
robin
chim cổ đỏ
seagull
chim hải âu
sparrow
chim sẻ
stork
con cò
swallow
chim nhạn/chim én
swan
thiên nga
thrush
chim hét
woodpecker
chim gõ kiến
wren
chim hồng tước
vulture
chim kền kền
beak
mỏ
feathers
lông chim
wing
cánh
chick
gà con
duckling
vịt con
egg
trứng
nest
tổ
bird of prey
chim săn mồi
seabird
chim biển
to fly
bay
to hatch
ấp trứng