Level 24 Level 26
Level 25

Gia đình 1 - Cụm từ


24 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
this is my mum
đây là mẹ của tôi
this is my dad
đây là bố của tôi
he is my brother
anh ấy là anh trai của tôi
this is my mum and dad
đây là mẹ và bố của tôi
this is my grandma and grandad
đây là bà và ông của tôi
who are they?
họ là ai?
who is she?
cô ấy là ai?
that is not my daughter
đó không phải là con gái của tôi
that is not my mum
đó không phải là mẹ của tôi
this is my friend from the United States
đây là bạn của tôi từ Hoa Kì
does he have a girlfriend?
anh ấy có bạn gái không?
I want a husband
tôi muốn một người chồng
I want kids
tôi muốn có con
does your boyfriend have a job?
bạn trai của bạn có công việc không?
he works in an office
anh ấy làm việc trong một văn phòng
she works in a shop
cô ấy làm việc trong một cửa hàng
this is my brother and sister
đây là anh và chị của tôi
this is my son and daughter
đây là con trai và con gái của tôi
who are you?
bạn là ai?
this is my girlfriend
đây là bạn gái của tôi
this is my friend from Spain
đây là bạn của tôi từ Tây Ban Nha
does your wife have a job?
vợ của bạn có một công việc không?
does your husband have a car?
chồng của bạn có một chiếc xe không?
she works in a school
cô ấy làm việc trong một trường học