Level 6
Level 7

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where do you want to sit? Inside or outside?
Ông bà muốn ngồi ở đâu? Trong nhà hay ngoài trời?
This is beverage menu and this is beer and food menu
Đây là menu đồ uống, còn đây là menu bia và đồ ăn.
Please take a look, I'll be back to take your order and serve you
Xin mời cứ xem từ từ, tôi sẽ quay lại lấy order và phục vụ bạn
Have a nice meal
Chúc ông bà có 1 bữa ăn ngon miệng
I'm sorry, the price has not included 10% VAT yet
Tôi xin lỗi, giá bữa ăn của ô bà chưa bao gồm 10% VAT
Here is your change
Tiền thừa của ô bà đây
Please let me re-check your order
Tôi xin phép đọc lại order của ông bà
Do you want sauce for this food?
Ông muốn dùng nc sôt nào cho món ăn này?
Which soft drink do you want to mix this drink?
Ông muốn mix đồ uống này với loại soft drink nào?
Which fruit do you want to mix with this one or do you want to mix every fresh fruit here?
Ông muốn mix với loại hoa quả nào hay tất cả loại trái cây tươi ở đây?
Do you want more ice?
Ông muốn uống thêm đá k?
Do you need any special order?
Có yêu cầu đặc biệt gì không?
We have happy hour program. Buy 2 get 1 free for beer and white wine. Do you want to try it?
nhà hàng chúng tôi đag có chương trình happy hour mua 2 tặng 1 đối với bia & ly vang trắng, ô bà muốn sử dụng chứ?
Do you want more wine or beer?
Bạn muốn sử dụng thêm bia, rượu gì không?
This way and turn left
Ông hãy đi lối này và rẽ trái