Level 11 Level 13
Level 12

Verb 12


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
erect
dựng lên
file
hồ sơ
halt
tạm dừng lại
hunt
săn bắn
inspect
thanh tra
omit
quên
originate
bắt đầu
praise
khen ngợi
precede
đứng trước
relieve
giảm
reward
tưởng thưởng
round
tròn
seal
săn hải cẩu
signal
tín hiệu
smash
làm thất bại
spoil
cướp bóc
subject
vấn đề
target
mục tiêu
taste
mùi vị
tighten
thắt chặt
top
đỉnh
tremble
rung rinh
tuck
xếp nếp
warm
nóng
activate
hoạt động
amend
tu chính
arouse
đánh thức
bang
tiếng nổ
bid
thầu
bow
cây cung
campaign
chiến dịch
characterise
đặc trưng
circulate
lưu hành
clarify
lọc
compensate
bù lại
compile
biên soạn